elorgel


tangentinstrument där tonen alstras på elektrisk eller elektronisk väg. Den mest kända elektromekaniska orgeln är hammondorgeln, där tonen alstras av små tandade hjul som roterar intill var sin elektromagnet. I elektroniska orglar är det oscillatorer som alstrar tonen. Förstärkare och högtalare är antingen inbyggda eller ansluts separat. Ofta finns också klangbearbetande enheter inbyggda, som sköts via ett registerbord. En vanlig effekt fås med hjälp av leslie (roterande högtalare), som ger en svävande ton. Elorgeln uppfanns på 1920-talet, och särskilt hammondorgeln blev populär på 1930-talet. Orglarna användes länge i jazz och underhållningsmusik men har från 1970-talet mer och mer ersatts av synthesizern.
BM03


.
Länkar: elorgel
Länkar kontrollerade 2017-04-13
.
elorgel på Youtube electric organ i engelska Wikipedia
elorgel i svenska WikipediaKälla: Bonniers Musiklexikon 2003
MusikSök 1998-2017