clavecin électrique


Uppfanns 1759 av jesuitprästen Jean-Baptiste de La Borde. Han byggde det första fungerande instrumentet i Paris 1761. En kort cembaloliknande klaviatur aktiverade kläppar/stavar aktiverade med statisk elektricitet som i sin tur användes för att ringa klockor. Det är en allmän uppfattning att detta är det första elektriska instrumentet.
Wikipedia


.
Länkar: clavecin électrique
Länkar kontrollerade 2016-06-29
.
Clavecin éectrique i engelska Wikipedia clavecin électrique på Youtube                Källa: Wikipedia
MusikSök 1998-2017