bygel


i mässingsinstrument ett rörstycke med vilket tonröret kan förlängas och varigenom en kromatisk skala kan åstadkommas.
PM75

löst rörstycke som före ventilmekanismens tid användes hos vissa mässingsinstrument för att förlänga tonröret. Jfr. horn.
MO85Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985