aulos


Forngrekiskt träblåsinstrument av oboetyp med dubbelt rörblad.
PM75


[aulå'ss] (grek., blåsrör), blåsinstrument av mindre-asiatiskt ursprung, vid sidan av kithara det viktigaste instrumentet under grekisk antik. Aulos bestod av rörkropp, mellandel och munstycke. Rörbladet var enkelt (klarinettyp) eller dubbelt (oboetyp). Normalt trakterad i par (dubbelaulos) med separata munstycken (som soloinstrument fast förbundna) var aulos i sin klarinettyp ett lättblåst och tonsvagt inomhusinstrument för kvinnor. Den svårspelade oboetypen med sin fräna och sensuellt nasala klang trakterades av män, ibland med hjälp av munstöd (phorbeia'), ett läderband med hål för munstycket, fastspänt över mun och nacke. Under antiken indelades aulos med hänsyn till tonomfång (5 storlekar), material (trä, ben, brons mm), ursprung (lydisk, frygisk etc), karaktär m.m.

Aulos associeras främst med Dionysoskulten och dityramben och var traditionellt ackompanjemang till elegin och till offerhandlingar, men även vanlig vid olika fester och högtider, arbete och idrott och till sällskapsmusik. I vasmåleriet förekommer aulos från tidigt 600-tal (i procession och soldatmarsch) och framåt. Jämför antikens musik.
MO85


Latin: tibia..
Länkar: aulos
Länkar redigerade 2016-06-29
.
aulos i engelska Wikipedia aulos i svenska Wikipedia aulos på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985 ; Wikipedia