arco


(it.) båge, stråke (till violininstrument m.m.); uppmaning att spela med stråken, upphäver beteckningen pizzicato. Collarco, med stråken.
PM75Käll: Prismas Musiklexikon 1975