alphorn


(ty. Alpenhorn) Blåsinstrument av trä; längden kan uppgå till fyra meter. Instrumentet frambringar en enda övertonsserie (som ett signalhorn) med mycket kraftig ton och används i Schweiz för att locka boskap (och turister).
PM75

primitivt herdeinstrument från Alperna, motsvarande nordisk vallur: långt, svagt koniskt rör av trä utan tonhål, endast angivande naturtonerna (jfr lur).
MO85


.
Länkar: alphorn
Länkar kontrollerade 2016-02-15
.
http://www.alphorninconcert.ch/
Alphorn i engelska Wikipedia Alphorn i svenska Wikipedia Alphorn på Youtube                Källor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017