aballa


(sp.) (aballar = rörlig). Baskisk vinare bestående av en pappersbit fastsatt i ena änden av ett ca 30 cm långt snöre, som i den andra änden har en sten. Snöret snos kraftigt och hela anordningen kastas upp i luften. Genom att snöret hastigt, och av egen kraft vrids tillbaka och genom luftens inverkan på ett rörligt föremål, uppstår ett surrande ljud av pappersremsans vibrationer.
KR85Källa: Kroumata 1985