abada


Afro-brasiliansk trumma med konisk resonanskropp gjord av en urholkad palmträstock. Trumman har ett skinn som vecklats på ring och fastsnörts i 4 metallöglor i trummans nedre del.
KR85Källa: Kroumata 1985