wagnertuba


ett instrument (kan beskrivas som ett modifierad typ av valthornet) byggt i två olika storlekar (tenor och bas) efter Wagners föreskrifter och använt av honom (med två av varje storlek) i Ringen.
Tenortubans omfång är b
1-f²; bastubans B2-g¹.
PM75


se tuba 3.
MO85.
Länkar: wagnertuba
Länkar kontrollerade 2017-07-21
.
Noter för wagnertuba i IMSLP wagner tuba på Youtube wagner tuba i engelska Wikipedia
wagnertuba i svenska WikipediaKällor: Prismas Musiklexikon 1975 ; Musikordboken 1985
MusikSök 1998-2017