.
Stonecake

.
Från: Sverige.
Bildad: x
Medlemmar: x
Musikstil:  x

.
x
.

.
  Skivor:  Stonecake
. .


Källa: Bonniers rocklexikon;  Bonnier Alba 1993/
MusikSök 1998-2000