Peter, Paul & Mary

Från: USA.
Bildad: 1961 i New York.
Upplöst: 1971. Återförenad.
Medlemmar: Stookey, Noel Paul (f. 30 december 1937 i Baltimore, Michigan)
/ sång, gitarr
Travers, Mary (f. Mary Alin Travers 9 november 1936 i Louisville,
Kentucky) / sång, gitarr

Yarrow, Peter (f. 31 maj 1938 i New York) / sång, gitarr
Musikgenre: ..folk.
Musikstil: traditional folk, folk-pop, political folk, contemporay folk, folk-rock.
Aktiv: 1960-talet ; 1970-talet ; 1980-talet ; 1990-talet ; 2000-talet.

Länkar till internet
Diskografi

Peter, Paul & Mary blev framgångsrika genom att kombinera klassisk, jordnära bluegrassmusik med välfriserad showbusiness. Samtidigt visade gruppen ett tydligt politiskt engagemang och deltog vid en rad arrangemang i USA, bl.a. för medborgerliga rättigheter och ickevåld.
BR05


.
Länkar:  Peter, Paul & Mary
Länkar kontrollerade 2010-06-15
.


.
Skivor: Peter, Paul & Mary
v = i KH:s vinylref. 2009-04-24
.
1962
Peter, Paul & Mary
Warner
1963
Moving
Warner
1963
v
In the wind
U 421
Warner
1964
In concert (livedubbel)
Warner
1965
Song will rise
Warner
1965
See what tomorrow brings
Warner
1966
Album
Warner
1967
In Japan (live)
Warner
1967
v
Album 1700
U 423
Warner
1968
Late again
Warner
1969
Peter, Paul & Mommy
Warner
1970
Best (10 years together) (samling)
Warner
1978
Reunion
Warner
1983
Such is love
Peter, Paul & Mary
1986
No easy walk to freedom
Gold Castle
1988
A holiday celebration
Gold Castle
1990
Flowers and stones
Gold Castle
1993
Peter, Paul & Mommy, too (live)
Warner
1995
Lifelines
Warner
1996
Lifelines live (live)
Warner
1997
Around the campfire
Warner
1999
Weave me the sunshine (live)
RKO Unique
1999
Songs of conscience and concern (samling)
Warner
2004
In these times
Rhino
2004
Carry it on (samling)
Rhino
2010
The Prague sessions
x
x
v
The best of Peter, Paul & Mary
U 422
Warner
.
Peter Yarrow:
1972
Peter
Warner
1973
That's enough for me
Warner
1975
Hard times
Warner
1975
Love songs
Warner
.
Paul Stookey:
1971
Paul and
Warner
1973
Noel. One night stand
Warner
1980
Real to reel (live, inspelad i Sydney, Australien)
Word
1982
Band & bodyworks
New World/Myrrh
1982
Wait'll you hear this (live)
Newpax
1984
There is live (live/studio)
Newpax/Benson
.
Mary Travers:
1971
Mary
Warner
1972
Morning glory
Warner
1973
All my choices
Warner
1974
Circles
Warner
1978
It's in every one of us
Chrysalis

 

Källa: BR05
MusikSök 1998-2012