The Delgados

Från: Skottland.
Bildad: x
Medlemmar: x
x
x
Musikgenre: ..rock.
Musikstil: x
Aktiv: x

.Öppnar index över Läsesalongens pressklipp i nytt fönster.....Internetlänkar.....Diskografi
x.
Länkar:  The Delgados
Länkar kontrollerade xxxxxx
.
inga länkar än
inga länkar än

.


.
Skivor:  The Delgados........- Inga skivor i KHs ref 2007-11-13........ = i KHs ref 2007-11-13
.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

 

Källa: BR05
MusikSök 1998-2007