Dead Can Dance

Från: Australien.
Bildad: i början av 80-talet.
Medlemmar: duo bestående av sångarna och multiinstrumentalisterna
Gerrard, Lisa
Perry, Brendan
bosatta i England.
Musikgenre: ..rock.
Musikstil: dream-pop, shoegazing, alternative pop/rock, ethnic fusion.
Aktiv: 1980-talet ; 1990-talet.

......
Länkar:  Dead Can Dance
Länkar kontrollerade 2009-12-08
.

.


.
Skivor:  Dead Can Dance........ = i KHs ref 2009-04-24
.
1984
Dead Can Dance
4AD
1984
Garden of the arcane delights (12"-EP)
4AD
1985
Spleen and ideal
4AD
1987
Within the realm of a dying sun
4AD
1988
The serpent's egg
4AD
1990
Aion
4AD
1991
A passage in time (samling)
4AD
1993
Into the labyrinth
4AD
1994
Toward the within (live)
4AD
1996
Spiritchaser
4AD
2001
Dead Can Dance 1981-1998
Rhino
2003
Wake (samlingsdubbel)
4AD

 

Källor: BR93 ; AMG
MusikSök 1998-2009