MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
Z

Sidan senast ändrad 2016-05-08


Z

.
Musik A–Ö: Z
Zigenarbaronen
zigenarmusik – se romsk musik
zoppa (it.) – haltande; alla zoppa kallas musik som har utpräglad lombardisk rytm eller genomförd synkopering. PM75
zwölf (ty., tolv) – Zwölftonmusik, tolvtonsmusik. Se tolvton.
MusikSök 1998-2017