MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
K

Sidan senast ändrad 2018-02-28


K

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Musik A–Ö: K – Kap

K.

kabuki

kadens

kadrilj

Kaffekantaten

kakofoni

Kalifen i Bagdad

kalkant

Kamennyj gost (Stengästen)
Kamerun – grupper
personer

kammarmusik

kammaropera

kammarorgel – se harmonium

kammarorkester

kammarsonat – se sonat

kammarton – se normalton

Kanada

kancell – smalt fack i orgelns luftlåda, ett för varje tangent eller för varje stämma

kanon

kanoniska tider kanoniska bönestunder – detsamma som tidegärd (officium)

kantat

kantele

kantilena (it. cantilena) – mjuk, sångbar melodi

kantillation

kantor

kanun

kanzon

kapell

kapellmästare

kapotaster – se capotasto

kapris eg. nyck, infall; nyck- och fantasifull komposition, etyd. Jfr. capriccio och caprice. MO85

.  
Musik A–Ö: Kar
Karadar – extern länk

karakteristiska dissonanser

karaktärsstycke

karnataka sangeeta

Karneval
Karneval i Venedig
.  
Musik A–Ö: Kas – Kav

kassation

kassettbandspelare

kastanjetter

kastratsångare

Kattfugan

kaum (ty.) – knappt

kavatina – se cavatina

.  
Musik A–Ö: Ke
keen (irl. caoine) – att jämra sig, irländsk begravningssång ackompanjerad av klagoskrin. PM75

keironomi

kejsarhymn – se Kejsarkvartetten
Kejsarkonserten
Kejsarkvartetten

kenthorn – se klaffhorn

kettledrum

key [ki] (eng.), klav, tonart, tangent, klaff. Keyboard [ki´båd], klaviatur; keynote [kinå°t], grundton (i en tonart). MO85

keyboards

.  
Musik A–Ö: Ki
Kinderszenen
Kindertotenlieder
kinnor

kithara

.  
Musik A–Ö: Kl
klaff
klaffhorn
klagovisor

klang

klangfärg
klangfärgsmelodi

klarinett

klarinettister A-Ö
klassisk, klassicism
tonsättare A-Ö
tonsättare efter levnad
tonsättare efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
Klassisk symfoni (Prokofjev, symfoni nr. 1)
klausul
klav
klaver
klaverinstrument
klaverutdrag
klaviatur
klavikord klavikordspelare
klein (ty.) – liten; kleine Flöte, liten flöjt (piccolaflöjt); kleine Trommel, militärtrumma
Eine kleine Nachtmusik

klezmer

Klinghoffers död
klockare
klockor
klockspel
klockstycke
.  
Musik A–Ö: Kn
knäppinstrument
.  
Musik A–Ö: Ko
kohorn
koloratur
kolorering
kombinationstoner
Komedi på en bro
komplementär rytm
kompletorium – en av bönetiderna ingående i tidegärden (officiet)
komposition
kompositörer
A-Ö
efter levnad
efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
konkret musik

konsert

konsertstycke

konservatorium

konsonans
konstmusik
kontra-
kontraalt
kontrabas

kontradans

kontraparallell

kontrapunkt

Kontraster
kontrasubjekt
kontratenor se contratenor
Konung för en dag
koppel

kora – instrument

kora – musikstil

koral

koralnotskrift
kordofoner
Korea personer

kornett

korpus
kors
kort oktav

koto

.  
Musik A–Ö: Kr
kraft-luta
krakowiak

kraut rock

Kreisleriana
Kristus på oljeberget
kriti
kromatisk
krumhorn
krusa, krusning
kräftkanon
Kröningskonserten
.  
Musik A–Ö: Ku

kulning

Kung Eriks visor
Kung Lear
Kungliga Filharmonikerna
Kungliga operan
Die Kunst der Fuge

kuplett

.  
Musik A–Ö: Kv
KV – se Köchel
kvadruppelfuga – fuga med fyra teman
kvart
kvartackord
kvartett
kvartol
kvartsextackord
kvartston/kvartstonsmusik
kvinnligt slut(fall)
kvint
kvintaden(a), kvintatön
kvintcirkel
kvintett
Kvintkvartetten
kvintol
kvodlibet
.  
Musik A–Ö: Ky
Kyrie
kyrkokantat
kyrkomusik
kyrkotonarter
.  
Musik A–Ö: Kä
känslosam musik
Kärleken till de tre apelsinerna
Kärlekens trollmakt
Kärleksdrycken
.  
Musik A - Ö: Kö
Köchel, Köchelnummer
kör
körpartitur – se partitur
Körfantasin
körsymfoni


 
l »

MusikSök 1998-2018