MusikSök A–Ö – alfabetisk innehållsförteckning
K

Sidan senast ändrad 2019-03-26


K

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
Musik A–Ö: K – Kap

K.

kabuki

kadens

kadrilj

Kaffekantaten (Bach)

kakofoni

Kalifen i Bagdad (Boïeldieu)

kalkant

Kamennyj gost (Stengästen) (Dargomyzjskij)
Kamerun – grupper
personer

kammarmusik

kammaropera

kammarorgel – se harmonium

kammarorkester

kammarsonat – se sonat

kammarton – se normalton

Kanada

kancell – smalt fack i orgelns luftlåda, ett för varje tangent eller för varje stämma

kannel

kanon

kanoniska tider kanoniska bönestunder – detsamma som tidegärd (officium)

kantat

kantele

kantilena (it. cantilena) – mjuk, sångbar melodi

kantillation

kantor

kanun

kanzon

kapell

kapellmästare

kapotaster – se capotasto

Kappan (Manteln) (Puccini)

kapris eg. nyck, infall; nyck- och fantasifull komposition, etyd. Jfr. capriccio och caprice. MO85

.  
Musik A–Ö: Kar
Karadar – extern länk

karakteristiska dissonanser

karaktärsstycke

Karelia (Sibelius)

karnataka sangeeta

Karneval (Dvorak, Schumann, Glazunov m.fl.)
Karneval i Venedig (Paganini)
.  
Musik A–Ö: Kas – Kav

kassation

kassettbandspelare

kastanjetter

kastratsångare

Kattfugan (Scarlatti)

kaum (ty.) – knappt

kavatina – se cavatina

.  
Musik A–Ö: Ke
keen (irl. caoine) – att jämra sig, irländsk begravningssång ackompanjerad av klagoskrin. PM75

keironomi

kejsarhymn – se Kejsarkvartetten
Kejsarkonserten (Beethoven)
Kejsarkvartetten (Haydn)

kenthorn – se klaffhorn

kettledrum

key [ki] (eng.), klav, tonart, tangent, klaff. Keyboard [ki´båd], klaviatur; keynote [kinå°t], grundton (i en tonart). MO85

keyboards

.  
Musik A–Ö: Ki
Kinderszenen (Schumann)
Kindertotenlieder (Mahler)
kinnor

kithara

.  
Musik A–Ö: Kl
klaff
klaffhorn
klagovisor

klang

klangfärg
klangfärgsmelodi

klarinett

klarinettister A-Ö
klassisk, klassicism
tonsättare A-Ö
tonsättare efter levnad
tonsättare efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
Klassisk symfoni (Prokofjev, symfoni nr. 1)
klausul
klav
klaver
klaverinstrument
klaverutdrag
klaviatur
klavikord klavikordspelare
klein (ty.) – liten; kleine Flöte, liten flöjt (piccolaflöjt); kleine Trommel, militärtrumma
Eine kleine Nachtmusik (Mozart)

klezmer

Klinghoffers död (Adams)
klockare
klockor
klockspel
klockstycke
Den klokaste (Orff)
Die Kluge (Orff)
.  
Musik A–Ö: Kn
knäppinstrument
.  
Musik A–Ö: Ko
kohorn
koloratur
kolorering
kombinationstoner
Komedi på en bro (Martinú)
komplementär rytm
kompletorium – en av bönetiderna ingående i tidegärden (officiet)
komposition
kompositör – se tonsättare
kompositörer
A-Ö
efter levnad
efter musikhistorisk epok
kvinnliga tonsättare
konkret musik

konsert

konsertstycke

konservatorium

konsonans
konstmusik
kontra-
kontraalt
kontrabas

kontradans

kontraparallell

kontrapunkt

Kontraster (Bartók)
kontrasubjekt
kontratenor se contratenor
Konung för en dag (Adam)
koppel

kora – instrument

kora – musikstil

koral

koralnotskrift
kordofoner
Korea personer

kornett

korpus
kors
kort oktav

koto

.  
Musik A–Ö: Kr
kraft-luta
krakowiak

kraut rock

Kreisleriana (Schumann)
Kristus på oljeberget (Beethoven)
kriti
kromatisk
krumhorn
krusa, krusning
kräftkanon
Kröningskonserten (Mozart)
.  
Musik A–Ö: Ku

kulning

Kulturhuset, Stockholm
Kung Eriks visor (Rangström)
Kung Karls jakt (Pacius)
Kung Lear
Kungliga Filharmonikerna
Kungliga operan
Die Kunst der Fuge (Bach)

kuplett

.  
Musik A–Ö: Kv
KV – se Köchel
kvadruppelfuga – fuga med fyra teman
kvart
kvartackord
kvartett
kvartol
kvartsextackord
kvartston/kvartstonsmusik
Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST)
kvinnligt slut(fall)
kvint
kvintaden(a), kvintatön
kvintcirkel
kvintett
Kvintkvartetten
kvintol
kvodlibet
.  
Musik A–Ö: Ky
Kyrie
kyrkokantat
kyrkomusik
kyrkotonarter
.  
Musik A–Ö: Kä
känslosam musik
Kärleken till de tre apelsinerna (Prokofjev)
Kärlekens trollmakt (de Falla)
Kärleksdrycken (Donizetti)
.  
Musik A - Ö: Kö
Köchel, Köchelnummer
kör
körpartitur – se partitur
Körfantasin (Beethoven)
körsymfoni


 
l »